Lifestyle.Lelum.pl > Plotki i gwiazdy > Przepowiednia św. Łucji o Polsce. Słodko-gorzka wizja
Alicja Kowalska
Alicja Kowalska 20.02.2024 21:11

Przepowiednia św. Łucji o Polsce. Słodko-gorzka wizja

Św. Łucja miała wizje końca świata
Św. Łucja miała wizje końca świata, fot. pixabay/Dieter_G

Wizje Siostry Łucji dos Santos od lat wywołują niepokój u wielu osób. Jedna z trójki dzieci, którym objawiła się Matka Boska, przez wiele lat doznawała katastroficznych wizji końca świata. Jaką rolę odgrywa w nich Polska? Siostra wystosowała do Polaków ważny apel. 

Siostra Łucja i przepowiednie. Czy coś nam grozi?

Siostra Łucja jest jednym z trojga dzieci, którym w 1917 roku w Fatimie objawiła się Matka Boska. Łucja jeszcze przez wiele lat doświadczała wizji i snów, które traktowano jako przepowiednie dotyczące przyszłości świata. 

Dzieciom miały objawić się trzy wizje, które na początku nie zostały upublicznione. W konsekwencji zgodę na przedstawienie ich światu wydał biskup Fatimy w 1941 roku. 

Dzieci miały ujrzeć straszną przyszłość świata, w której jawił się obraz piekła, cierpienia i końca.  

W przepowiednie świętej Łucji wierzą wierni z całego świata, w tym także z Polski. Co ciekawe, Łucja osobiście zaapelowała do Polaków, a w swoich wizjach wyłaniał jej się obraz naszego kraju. Wielu obserwatorów niezwykłych objawień siostry Łucji widzi w nich wydarzenia z przeszłości. 

Benedykt XVI w 1969 roku przepowiedział przyszłość. Przed czym ostrzegał? Bill Gates nie ma dobrych wieści. Przepowiada kolejne pandemie

Przepowiednie siostry Łucji, które po dziś dzień niepokoją

Dzieciom w Fatimie objawiły się trzy wizje. Pierwsza miała dotyczyć wizji piekła. Druga zaś była przepowiednią wybuchu II wojny światowej. Ponadto dzieci zobaczyć miały wizję głodu rozsianego po całym świecie, cierpienia oraz walki z Kościołem Katolickim. 

Trzecia pokazywała kapłana w białej szacie ginącego od kul. Wielu wierzących utożsamiało przepowiednie z nieudanym zamachem na Jana Pawła II z 1981 roku. 

Łucja miała objawienia jeszcze wiele lat po wydarzeniach z Fatimy. Miała widzieć w nich m.in. III wojny światowej, atak Rosji na Chiny oraz walki, które pochłoną miliony ofiar. Według Łucji zniszczone zostaną m.in.: Holandia, Niemcy czy Włochy.

Przepowiednie świętej Łucji. Co znaczą dla Polaków?

Co ciekawe Polska ma przetrwać zagładę. 

"Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizować prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedliwości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jedną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę” - powiedziała św. Łucja.

Siostra Łucja wystosowała także apel do Polek i Polaków mieszkających za granicą. 

"Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki. Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski" - powiedziała.

Wielu wciąż wierzy, że przepowiednie świętej Łucji się spełnią.